☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Oleśnica
Grafika zawierająca herb PSSE Oleśnica

Czwartek 29.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Tryb działania organu


Przedmiot działania

Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Oleśnicy, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji. 

 

I.        Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami :

 1. higieny środowiska;
 2. higieny pracy w zakładach pracy;
 3. higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, szkołach  wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;             
 4. zdrowotnymi żywności i żywienia w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed  wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu  chorób zakaźnych i zawodowych.

II.      Zadania, o których mowa w ust. 1. Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:      

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem czynności kontrolnych;
 2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
 3. wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
 4. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 5. działalność przeciwepidemiczną;
 6. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych  oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 7. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 8. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 9. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
 10. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
 11. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
 12. prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
 13. wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych

 
 
liczba odwiedzin: 557059

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X